Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

DASAR AGIHAN KERJA KEPADA KONTRAKTOR KELAS E (BUMIPUTERA ) & F

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini

Kementerian Kerja Raya telah memperkenalkan Dasar Agihan 10% kepada kontraktor kelas F bagi projek yang bernilai RM10 juta keatas bermula pada tahun 2008. Akan tetapi dasar ini ditangguhkan sementara pada 7 Mei 2009 serta ditambah baik dan diperluaskan kepada kontraktor Kelas E pada tahun 2010. dikenali sebagai Dasar Agihan Kerja Kepada Kontraktor Kelas E dan F dan dilaksanakan melalui peruntukkan wang sementara dalam dokumen tender bagi projek bernilai RM 10 juta keatas. Dasar ini bertujuan untuk memberi lebih banyak peluang kerja kepada kontraktor kelas E (Bumiputera) dan F selaras dengan bilangan mereka yang ramai. Selain itu, pelaksanaan dasar ini juga dapat memberi pendedahan kepada kontraktor kelas E & F supaya dapat terlibat dalam pelaksanaan projek-projek besar  sekaligus meningkatkan tahap kemahiran mereka dalam industri pembinaan negara. 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources