Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Khidmat Pengurusan

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Pengurusan)
Visi: 

Menjadikan Bahagian Khidmat Pengurusan sebagai satu bahagian yang cemerlang dan terbilang di dalam pengurusan pentadbiran di Kementerian Kerja Raya.

Misi: 
 • Memberi khidmat pentadbiran yang berkualiti;
 • Memastikan Kompleks Kerja Raya dalam keadaan kondusif dan selamat; dan
 • Memberi perkhidmatan logistik yang optimum supaya semua aktiviti Kementerian dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.
Objektif: 

Memberi khidmat sokongan dari segi pengurusan pentadbiran, penyenggaraan, kawalan keselamatan, logistik, kewangan dan perkhidmatan kepada anggota pentadbiran, pengurusan atasan dan bahagian-bahagian Kementerian Kerja Raya dengan cepat, cekap dan efisien.

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
 • Urus setia Parlimen Kementerian Kerja Raya;
 • Mengurus dan menyelaras urusan Kewangan bagi semua aktiviti di bawah Khidmat Pengurusan
 • Urusan keselamatan Kompleks Kerja Raya - merancang, memantau dan memastikan keselamatan perlindungan fizikal dan dokumen terperingkat di Kementerian Kerja Raya;
 • Khidmat pentadbiran dan menguruskan hal-hal perkhidmatan pegawai di Bahagian dan Pejabat Pengurusan Atasan;
 • Khidmat bantuan logistik dan menyelaras pengurusan kenderaan Jabatan untuk kegunaan Bahagian dan Pejabat Pengurusan Atasan
 • Urus setia aktiviti pengurusan kualiti Kementerian Kerja Raya; 
 • Urus setia aktiviti inspektorat Kementerian Kerja Raya;
 • Urus Setia bagi Majlis-Majlis Rasmi di Peringkat Kementerian;
 • Merancang dan menguruskan rekod di jabatan yang meliputi peringkat pewujudan, penggunaan, pemeliharaan dan pelupusan rekod;
 • Mengurus dan menyelaras aset-aset di BKP dan Pengurusan Atasan; dan
 • Bertanggungjawab terhadap keurusetiaan Mesyuarat Sektor Pengurusan, Mesyuarat Pegawai BKP dan Mesyuarat Pegawai dan Kakitangan BKP.
Piagam Pelanggan: 
 • Memastikan draf jawapan Parlimen dikemukakan kepada Y.B. Menteri dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum soalan dibentang di Parlimen;
 • Memastikan kawalan keselamatan di Kompleks Kerja Raya sentiasa dalam keadaan selamat;
 • Memastikan kemudahan logistik dapat disiapkan selewat-lewatnya 1 jam sebelum majlis bermula;
 • Memastikan surat/dokumen yang diterima diagihkan untuk diambil oleh Bahagian/Jabatan/Agensi pada hari yang sama;
 • Memastikan 90% baucer bayaran diproses dalam tempoh 10 hari dari tarikh invois diterima;
 • Memproses Pas Keselamatan dalam tempoh 3 hari bekerja setelah dokumen diterima;
 • Memastikan Naziran Fail Meja dilaksanakan 2 kali setahun; dan
 • Memastikan sekurang-kurangnya 3 program kualiti dilaksanakan setahun sekali di Kementerian Kerja Raya.
  Alamat: 

  Bahagian Khidmat Pengurusan
  Tingkat 9, Blok B
  Kompleks Kerja Raya
  Jalan Sultan Salahuddin
  50580 Kuala Lumpur
  No. Tel : 03-2771 4089
  No. Faks : 03-2711 6612

  Kementerian Kerja Raya Malaysia