Page 3 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
ISI KANDUNGAN
A.
Pendahuluan dan Pengenalan
Ringkasan Eksekutif
1
Rasional Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia
2
Visi, Misi dan Moto
3
Nilai-Nilai Bersama
4
Cabaran Semasa
5
B.
Perancangan Strategik Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Kerja Raya
Model Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia
6
Pelan Tindakan
7
Penutup
19