Page 23 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
17
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 4: MEMBUDAYAKAN KECEMERLANGAN
Strategi 4.1:
Persekitaran pembelajaran berterusan
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
4.1.1
Pelaksanaan sesi pembelajaran
berterusan melalui:
a) Sesi interaksi pengurusan
atasan dengan kakitangan.
b) Sesi perkongsian ilmu di
Bahagian.
c) Lawatan benchmarking ke
organisasi cemerlang.
d)
Siaran KKR Bersamamu (Ikon
Pilihan).
a) 2 kali setahun
(1 kali bagi P&P
1 kali bagi kump.
Pelaksana).
b) Sebulan sekali.
c) Setahun sekali.
d) Sebulan sekali.
2016-2020
BPSM
Semua
Bahagian
BPSM/BKP
UKK
4.1.2
Pelaksanaan program latihan
inovasi dan kreativiti bagi
memperkasa sistem
penyampaian perkhidmatan.
Empat (4) kali setahun.
2016-2020
BPSM
BKP