Page 18 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
12
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
1.5.4
Penghargaan kepada pegawai
yang dinaikkan pangkat dan
bersara secara hebahan melalui
Portal KKR/agensi.
Hebahan melalui portal
KKR/agensi setiap suku
tahun.
2016-2020
BPSM dan
BPM/JKR/
CIDB/LLM