Page 15 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2016-2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
9
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
TERAS STRATEGIK 1 – MEMPERKASA PENGURUSAN BAKAT
Strategi 1.3:
Mengukuhkan pelaksanaan pembangunan kompetensi
BIL
PELAN TINDAKAN
SASARAN KPI
TAHUN
SASARAN
TINDAKAN
1.3.1
Penyediaan
Training Need
Analysis
(TNA) dan Kerangka
Pembangunan Kompetensi
(KPK) yang komprehensif.
a) Fasa 1: Dokumen
TNA bagi semua
Bahagian di KKR &
Agensi.
b)
Fasa 2: Dokumen
TNA bagi skim
teknikal di bawah
KSU KKR (selaku
Ketua
Perkhidmatan):
Anggota Kader.
a) 2017-2018
b) 2019-2020
a) BPSM/ JKR/
CIDB/ LLM/
Semua
Bahagian
b) BPSM/
Kementerian
Lain
1.3.2
Pelaksanaan Pelan Operasi
Latihan (POL) Tahunan.
Sekurang-kurangnya
90% POL
dilaksanakan setiap
tahun.
2016-2020
BPSM/ JKR/
CIDB/ LLM
1.3.3
Penilaian keberkesanan
program latihan
Fungsional/Teras yang
dianjurkan oleh Bahagian di
KKR.
Sekurang-kurangnya
70% peserta kursus
mencapai skala 3
dalam Penilaian
Keberkesanan Latihan
setiap tahun.
2016-2020
BPSM/
Bahagian di
KKR
1.3.4
Pemakaian Aplikasi Psikologi
dalam pelaksanaan program
latihan.
Minimum 300 personel
KKR terlibat dalam
program aplikasi
psikologi setiap tahun.
2016-2020
BPSM
(CPPs &
CPMI)