Page 11 - PSPSM 2016-2020 KKR

Basic HTML Version

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-
2020 KEMENTERIAN KERJA RAYA
6
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2016-2020
KEMENTERIAN KERJA RAYA
MODEL PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)
CABARAN
STRATEGI
1.Keperluan
Perancangan dan
Pengurusan
Sumber Manusia
yang Progresif dan
Dinamik.
2.Keperluan
Perancangan dan
Pengurusan
Sumber Manusia
yang Progresif dan
Dinamik.
3.Keperluan
Meningkatkan
Pembangunan
Sumber Manusia.
4.Keperluan
Meningkatkan
Pembangunan
Sumber Manusia.
5.Keperluan
Meningkatkan
Pembangunan
Sumber Manusia.
Teras
Strategik
Pelan
Strategik
Visi &
Misi KKR
Transformasi
Organisasi
Transformasi
Organisasi
TERAS 1
Memperkasa
Pengurusan Bakat
TERAS 2
Merasionalisasi
Organisasi
TERAS 3
Mempertingkat
Kualiti dan
Kecekapan
Penyampaian
Perkhidmatan
TERAS 4
Membudayakan
Kecemerlangan