Page 70-71 - Handbook on Vital Statistics

Basic HTML Version

[51]
Dimensi
Prestasi
Petunjuk Prestasi Utama
Sasaran
2014
Pencapaian
Sebenar
2014
Peratus
Pencapaian
(capped at
100%)
Penjelasan/ Catatan/
Kaveat
(jika ada)
4. Indeks Akauntabiliti Jabatan Audit
Negara
5. Pencapaian Pelaksanaan HRMIS di
Agensi
6. Pelaksanaan Majlis Bersama Jabatan
Kepimpinan
Transformasi
Perkhidmatan
Awam
1. KPI 1 - Kualiti Khidmat Rundingan
Maklumat pencapaian
akan diselaraskan oleh
Urus Setia KPI JPA.
2. KPI 2 - Penilaian Kompetensi
Kepimpinan
3. KPI 3 - Persekitaran Berprestasi
Penjelasan
Rating
BT
OT
ET
ST
TB
Pencapaian
Di Bawah
Sasaran
Menepati
Sasaran
Melepasi
sasaran
Sangat Melepasi
Sasaran
Tidak
Berkenaan
Bil. Pencapaian
0
1
4
1
1