Page 68-69 - Handbook on Vital Statistics

Basic HTML Version

[50]
Dimensi
Prestasi
Petunjuk Prestasi Utama
Sasaran
2014
Pencapaian
Sebenar
2014
Peratus
Pencapaian
(capped at
100%)
Penjelasan/ Catatan/
Kaveat
(jika ada)
3.
Memastikan Bilangan Projek Lewat
Jadual Tidak Melebihi 3%
3%
0.41%
100%
4.
Menjimatkan Kos Keseluruhan Asal
Projek Sebanyak 10% Bagi Projek-
Projek Kementerian Kerja Raya Yang
Bernilai RM50 juta dan Ke Atas
10%
-0.014%
-0.14%
5. Melaksana 30 Projek Menaik Taraf
Jalan Raya Pan Borneo
30 projek
siap
30 projek siap
100%
6. Inisiatif Rancangan Malaysia Ke-10
Maklumat pencapaian
akan diselaraskan oleh
Urus Setia KPI JPA
bersama Agensi
Pemantau.
Tadbir Urus dan
Akauntabiliti
1. Meningkatkan Penggunaan dan
Pelaksanaan e-Perolehan
Maklumat pencapaian
akan diselaraskan oleh
Urus Setia KPI JPA
bersama Agensi
Pemantau
2. Star Rating MAMPU
3. Pemantauan Pembangunan Projek
Melalui SPP II oleh ICU