Page 66-67 - Handbook on Vital Statistics

Basic HTML Version

[49]
Key Performance Indicators – Secretary-General, Ministry of Works
Scorecard (2014): 31 December 2014
Dimensi
Prestasi
Petunjuk Prestasi Utama
Sasaran
2014
Pencapaian
Sebenar
2014
Peratus
Pencapaian
(capped at
100%)
Penjelasan/ Catatan/
Kaveat
(jika ada)
Daya Saing
Negara
1. Kadar Pertumbuhan Dalam Negara
Kasar (KDNK)
Maklumat pencapaian
akan diselaraskan oleh
Urus Setia KPI JPA
bersama Agensi
Pemantau.
2. Indeks Daya Saing Negara
3. Pengurusan Fiskal Defisit yang
mampan
Kecekapan dan
Keberkesanan
Penyampaian
Perkhidmatan
Awam
1.
Melaksanakan 10 program padanan
(
match-making
) diantara kontraktor
yang mendapat projek KKR/JKR
dengan pengeluar/pembekal bahan
binaan bumiputera
10 program
10 program
100%
Maklumat pencapaian
disediakan oleh Urus
Setia KPI Kementerian/
Jabatan/ Agensi/ PSUK
2.
Memastikan Bilangan Projek Sakit
Tidak Melebihi 2%
2%
1.66%
100%
Table 5.13