Page 74-75 - Handbook on Vital Statistics 2015

Basic HTML Version

[51]
Dimensi
Prestasi
Petunjuk Prestasi Utama
Sasaran 2015
Pencapaian
Sebenar Sehingga
30.09.2015
Peratus
Pencapaian
(
capped at 100%)
i)
Pembinaan Persimpangan
Bertingkat Seremban 2
100%
100% Siap
100%
j)
Pembinaan Persimpangan
Bertingkat Kuala Kangsar
100%
100% siap
100%
Kecekapan dan
Keberkesanan
Penyampaian
Perkhidmatan
Awam
Inisiatif Rancangan Malaysia Ke-10
a)
Meningkatkan kepanjangan Jalan
Persekutuan
b)
Program menggantikan 15
jambatan di laluan persekutuan di
bawah pakej ransangan khas
a)
Tambahan
26.1km
daripada
19,470.5km
b)
100%
a)
26.1km
b)
100%
a) 100%
b) 100%