Page 72-73 - Handbook on Vital Statistics 2015

Basic HTML Version

[50]
Dimensi
Prestasi
Petunjuk Prestasi Utama
Sasaran 2015
Pencapaian
Sebenar Sehingga
30.09.2015
Peratus
Pencapaian
(
capped at 100%)
Penyampaian
Perkhidmatan
Awam
Semporna Dari Persimpangan
Lapangan Terbang Tawau ke
Pekan Semporna (Fasa 1)
b)
Menaiktaraf Jalan Dari
Donggongon ke Simpang Jalan
Papar SPUR, Sabah (Pakej 1)
Fasa 1
Fasa 2
Fasa 1 : 57%
Fasa 2 : 52%
Fasa 1 : 58.2%
Fasa 2 : 54%
Fasa 1 : 100%
Fasa 2 : 100%
c)
Projek Lebuh Raya Pan Borneo - 14
dari 109 projek-projek kecil
sedang dalam pelaksanaan;
100%
100%
(14 daripada 14
telah siap)
100.0%
d)
Pembinaan Jalan Dari Pasir Hor –
Kadok (Pakej 1B), Kelantan
35%
44.6%
100%
e)
Pelebaran Lorong Ke-4, Lebuhraya
Utara Selatan
100%
100% siap
100%
f)
Projek Persimpangan Bertingkat
Alor Pongsu
77%
78.17%
100%
g)
Pembinaan Persimpangan
bertingkat Bukit Gambir, Johor
100%
100% siap
100%
h)
Pembinaan Persimpangan
Bertingkat Sungai Buaya
100%
100% Siap
100%