Page 6 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

MOTO
“ KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT”
VISI
“Peneraju Pembangunan Infrastruktur Dan Industri
Pembinaan Negara Yang Terunggul Menjelang Tahun 2020”
Tenaga Kerja
Memastikan pembangunan kapasiti dan keupayaan kontraktor, profesional dan
tenaga kerja sektor pembinaan dilaksanakan selaras dengan dasar negara
Industri Pembinaan
Membangun, mengembang dan memantapkan industri pembinaan negara dan
perkhidmatan profesional yang berdaya saing di pasaran global
Pembangunan Infrastruktur
Memastikan pembangunan infrastruktur dirancang, dilaksana dan disenggara
dengan cekap dan berkualiti tinggi
MISI