Page 15 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

STRATEGI 3
PROGRAM / AKTIVITI
PETUNJUK PRESTASI
PELAKSANA
Program kesedaran
dan pembangunan
kapasiti
Peningkatan keupayaan menerusi program
latihan GGP dan Kos Kitaran Hayat
25 peserta mengikuti program latihan dan
sesi bimbingan ( 4 – 5 Mei 2016)
KKR/JKR/CIDB/
LLM
Pemindahan
pengetahuan
menerusi
program latihan Train of Trainers
i. Menetapkan 4 wakil Kementerian /
Agensi dilatih (Julai 2016)
ii. Pemindahan pengetahuan di sekurang-
kurang di 4 Bahagian /Agensi (Ogos
2016)
BK, KKR
Meningkatkan dayasaing dan kepakaran
Sekurang-kurangnya 4 pakar terlatih
terlibat dalam penyediaan dan penilaian
teknikal tender GGP dan kos kitaran hayat
(tertakluk kepada peralatan elektrik
sahaja,contohnya lampu, ICT, penghawa
dingin)
Focal Point KKR,
JKR, CIDB dan
LLM