Page 13 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

STRATEGI 2
PROGRAM / AKTIVITI
PETUNJUK PRESTASI
PELAKSANA
CATATAN
Garis Panduan dan
Kumpulan Produk
Membangunkan dokumen tender
yang menerapkan spesifikasi
perolehan produk dan
perkhidmatan hijau.
ii. 3 projek perintis didaftarkan
dengan MyCREST dan pH
JKR (2016-2020) untuk
kategori Kerja. Tarikh
penyediaan dokumen tender
adalah tertakluk kepada
pasukan pelaksana projek.
iii. 4 produk dikenalpasti
daripada 12 kumpulan
produk (untuk kategori
bekalan dan perkhidmatan) –
Mei sehingga Disember
2016
- Perkhidmatan pembersihan
- Peralatan ICT
- Cat
- Pengurusan Tenaga Fasiliti
Bangunan
BPF KKR
BPM KKR
CKUB JKR
CIDB
pH
Pusat Pengajian
Pengurusan
Pelancongan
Hospitaliti dan
Alam Sekitar
UUM Colgis
MYCrest
Menaiktaraf
Pusat Latihan
Keselamatan
Perlindungan
Malaysia, Bandar
Baru Enstek,
Negeri Sembilan
(MyCrest)
Fakulti
Pendidikan
Teknikal dan
Vokasional di
Kampus UPSI
Teluk Intan,
Perak Fasa 2
(MyCrest)