Page 12 - Pelan Tindakan GGP KKR

Basic HTML Version

12
STRATEGI 2
PROGRAM / AKTIVITI
PETUNJUK PRESTASI
PELAKSANA
CATATAN
Garis Panduan dan
Kumpulan Produk
Merujuk kepada garis panduan GGP
yang memperincikan skop,
spesifikasi dan kriteria utama dan
award kriteria.
Garis Panduan GGP
ditambahbaik di muatnaik
di dalam Portal
Kementerian dan Agensi
(Mei - Dis 2016).
BK, KKR
Menerimapakai Garis Panduan GGP
dan kriteria dokumen/garis panduan
contoh eco-label/energy star
rating/standard bagi penyediaan
spesifikasi dokumen tender
i. Sekurang-kurangnya 2
tender kerja bangunan
dokumen dan 2
sebutharga menerapkan
kriteria mesra alam di
dalam spesifikasi
2 tender (Perolehan
kerja bangunan)
2 sebutharga
(Bekalan dan
Perkhidmatan)
(November 2016)
KKR/JKR/CIDB/
LLM
i.
BPF - Kerja
penyenggaraan
(arahan secara
dalaman)
ii.
BPM – tender
untuk
pembekalan
server di Pusat
Latihan
Kecemerlangan
Teknologi Melaka
iii. BPJ – Sebut
Harga telah
disediakan dan
mengambil kira
aspek mesra
alam