Ministry of Works
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tender Notice

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Contractor
Public
Concession Company
MoW Community
Eksa
You are here
Documents can be obtained from:
Central Tender Unit,
Procurement and Asset Management Branch,
Finance Division,
Lower Level, Block A,
Ministry of Works,
Works Ministry Complex,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur.
Contractors whom wish to purchase tender documents must bring the original Registration Certificate of Finance Ministry, Original Pusat Khidmat Kontractor (PKK), Registration Certificate and CIDB Acknowledgement Registration Application card to verify the registration (IF RELATED).
 
The Tender Document will be sold from Monday to Friday during office hours as follows:
Payment for the Tender Document must be in the form of Bank Draft/Money Order/Money Postal Order paid to "Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya Malaysia". Personal Cheques will not be accepted
Day Time
MONDAY-THURSDAY 8.00 AM - 4.00 PM
FRIDAY 8.00 AM - 12.00 NOON
  2.45 PM - 4.00 PM
Tarikh Iklan Jenis Perolehan Tender title Submission Date/Time Taraf/Jenis Syarikat Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan Lawatan Tapak
30/06/2020 Tender UKM - MENAIKTARAF SISTEM PEPASANGAN ELEKTRIK DI PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) KAMPUS KUALA LUMPUR 01/09/2020 - 12:00pm

Bumiputera

T1

G7

ME

E04, E05, E09, E10 & E011

PERHATIAN

Lawatan Tapak TIDAK DIWAJIBKAN. Kontraktor dibenarkan untuk melawat tapak pada 10 Ogos 2020 atau 11 Ogos 2020 jam 10.00 pagi sehingga 12.00 tengah hari dan perlu membuat pendaftaran kehadiran untuk lawatan tapak di pautan https://forms.gle/so26gBcUujchX316A bermula dari 20 Julai 2020 hingga 10 Ogos 2020.

Taklimat Tender TIDAK DIWAJIBKAN .Taklimat Tender boleh diperolehi secara atas talian bermula pada 20 Julai 2020 sehingga 12 Ogos 2020 melalui pautan
https://docs.google.com/presentation/d/1BbJa4RSXjyw_pEkTg-jPHBZBIxst6O8X...

Tiada
30/06/2020 Tender Kerja-Kerja Penggantian Bumbung dan Pendawaian Semula Elektrik Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan di Blok Asrama SMK Gadong... 03/08/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / T1

Dipelawa kepada syarikat tempatan yang 100% milik warganegara tempatan

G3

B

B24

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub Kepala

i. Berdaftar dengan CIDB
Gred G3, B, B24

ii. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

Atau

PUKONSA
Kelas D, Tajuk : II
Tajuk Kecil: 8 (b)

iii. Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah

Tempat dan Tarikh Dokumen Mula Dijual

Pasukan Projek Khas 2,
Aras 4, Blok C,
Kompleks Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan Sabah,
88450 Kota Kinabalu, Sabah

13.07.2020 (Isnin)

Hingga

27.07.2020 (Isnin)

Harga Dokumen dan Bayaran Atas Nama

RM 130.00

PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SABAH

(Tidak akan dikembalikan)

Tempat, Tarikh dan Waktu Tender Tutup

Setiausaha,
Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,
Perbendaharaan Malaysia Sabah,
Tingkat 2,
Rumah Persekutuan,
88592 Kota Kinabalu, Sabah

3.08.2020 (Isnin)
12.00 Tengahari

Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan.

PERHATIAN
Lawatan tapak TIDAK DIWAJIBKAN.
Taklimat Tender boleh diperolehi secara atas talian melalui pautan https://bigbox.1govuc.gov.my/index.php/s/cHQT4eNAdLd3HTX

Dokumen meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat yang berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank/ Kiriman Wang di atas nama PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SABAH. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera.

Kontraktor hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakkan sosial oleh KKM dan MKN.

Tiada
30/06/2020 Tender PRA KELAYAKAN UNTUK PUSAT DARAH WILAYAH UTARA SUNGAI PETANI, KEDAH - (REKA DAN BINA) 25/08/2020 - 12:00pm

Syarikat tempatan yang mempunyai pegangan ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempatan;

ATAU
TERBUKA

Syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia;

ATAU

Syarikat usahasama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia ataupun tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara tempatan

G7

B

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala
Pendaftaran Kontraktor
i) Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dalam Pengkhususan B01 ,B04 & B29 DAN
Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dalam Gred G7 dan Kategori B - Bangunan; ATAU ;

Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) dalam dalam Kelas A, Kepala II dan Sub Kepala 2(a), 2(b) ; ATAU

Mempunyai Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor - Kontraktor Kerja , Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA ) yang sah dalam Kelas A, Kepala II, Sub Kepala 2(a), 2(b), 4 (Bangunan Konkrit Siap)
ii) PPK dan SPKK dengan CIDB atau PPK dan UPKJ atau PPK dan PUKONSA yang masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan.
iii) Mempunyai sijil SCORE CIDB yang masih sah dengan minimum 3 Bintang.
v) Kontraktor tidak dibenarkan memohon kebenaran khas daripada CIDB, UPKJ atau PUKONSA untuk pengkhususan bidang kerja yang ditetapkan.
vi) Petender usahasama hendaklah mengemukakan Perjanjian Usahasama. Perjanjian tersebut hendaklah mengandungi pegangan ekuiti setiap rakan usahasama dan bertanggungjawab secara ‘jointly & severally’ dan ditandatangani oleh kesemua rakan usahasama dan disetemkan.

Keupayaan Kontraktor

Keupayaan Kewangan
i)Mempunyai Nett Worth melebihi 20% x NTBK ATAU Modal Pusingan melebihi 10% x NTBK ATAU Modal Mudah Cair minima RM 1,633,500.00
ii) Kontraktor Mempunyai pengalaman melaksanakan projek-projek pembinaan serupa yang telah dilaksanakan dengan jayanya dalam tempoh lima (5) tahun lepas melebihi 30% x NTBK serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama melaksanakan dan menyiapkan projek Kerajaan/Swasta.
iii) Keutamaan diberi kepada kontraktor yang mempunyai pengalaman yang serupa dengan skop kerja dalam tempoh sepuluh (10) tahun yang lepas bagi projek hospital kerajaan atau swasta
iv)
v) Tidak mempunyai kerja semasa yang ‘sakit’ dan tidak mempunyai rekod prestasi yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek dan kualiti kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun lalu.

Perunding Kontraktor
Perunding yang akan dilantik merupakan perunding yang bertauliah dan merupakan perunding bebas (independent and not in house consultant) seperti berikut :
i) Berdaftar dengan Lembaga Profesional yang berkenaan; dan
ii) Berdaftar dengan Kementerian Kewangan

Tiada
30/06/2020 Tender Kuaters Klinik Kesihatan Aring, Gua Musang, Kelantan 13/08/2020 - 12:00pm

Bumiputera/T1

G7

B

B01 & B04
Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala
PPK dan SPKK yang sah dengan CIDB Dalam Gred G7, Kategori B, Pengkhususan B01 & B04

ATAU

PPK yang sah dengan CIDB dan PUKONSA Dalam
Kelas A, Tajuk II,
Tajuk Kecil 2(b)

ATAU

PPK yang sah dengan CIDB dan UPKJ Dalam Kelas A, Kepala II, Sub-Kepala 2(a), 2(b)

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK adalah TIDAK DIWAJIBKAN
Slide berkenaan Taklimat Tender boleh diakses di pautan : https://bigbox.1govuc.gov.my/index.php/s/fMJXePQCRszefc8
(Pautan boleh diakses mulai dari 30 Jun 2020 sehingga 16 Julai 2020)

PERHATIAN
Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan wabak Covid-19.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/ kiriman wang di atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).
* Jenis Pendaftaran: T1 - Syarikat tempatan yang 100% milik warganegara tempatan.
A1 - Syarikat tempatan yang mempunyai ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempatan; ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja dianggotai 100% warganegara tempatan.
A2 - Syarikat tempatan yang mempuyai pegangan ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempatan; syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL; ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di BSKL ataupun tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara tempatan.

Tiada
30/06/2020 Tender MEMBINA KUARTERS PEGAWAI MASJID, MASJID TENGKU AMPUAN AFZAN, INDERA MAHKOTAF/PHG/IP/DMT/110/2020 26/08/2020 - 12:00pm

BumiputeraT1

G3

B

B04

Tempat & Tarikh Dokumen Hendak Dijual

Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan, JKR Pahang, Kuantan. (Bilik Tender Tingkat 1)

05.08.2020 (RABU)
hingga
19.08.2020 (RABU)

Harga Dokumen Tender Bayaran Atas Nama

RM200.00
Pengarah Kerja Raya Pahang

Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

Ibu Pejabat JKR PAHANG, Tkt. 12, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Kuantan.
26.08.2020 (RABU)

Jam 12.00 tengahari

Ada
30/06/2020 Tender KERJA-KERJA PEMBAIKAN AM SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SMK DHARMA, KUALA LUMPUR 02/09/2020 - 12:00pm

TENDER TERBUKA (KHAS BUMIPUTERA) T1

G4

B & CE

B04 & CE 21

Ada
30/06/2020 Tender MENAIKATARAF MASJID SULTAN AHMAD 1 (MASJID NEGERI ), KUANTAN , PAHANG DARUL MAKMUR 24/07/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA T1

G4/G5/G6/G7

ME

E04 , E11 DAN E17

TEMPAT & TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL
CKE PAHANG
(UNIT KONTRAK & UKUR BAHAN )
7HB JULY 2020
HINGGA
21 HB JULAI 2020

HARGA DOKUMEN TENDER & BAYARAN ATAS NAMA
RM 150.00
PENGARAH KERJA RAYA PAHANG

TEMPAT , TARIKH & WAKTU TENDER TUTUP

CKE PAHANG
(UNIT KONTRAK & UKUR BAHAN )

24 HB JULAI 2020
(JUMAAT )
JAM 12.00 TENGAHARI

Ada
30/06/2020 Tender KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN NAIKTARAF SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK YANG MELIBATKAN KESELURUHAN KAMPUS I... 27/07/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA T1

G4/G5/G6/G7

ME

E04, E11 DAN E17

TEMPAT & TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL
CKE PAHANG
(UNIT KONTRAK & UKUR BAHAN )
10HB JULY 2020
HINGGA
24 HB JULAI 2020

HARGA DOKUMEN TENDER & BAYARAN ATAS NAMA
RM 150.00
PENGARAH KERJA RAYA PAHANG

TEMPAT , TARIKH & WAKTU TENDER TUTUP

CKE PAHANG
(UNIT KONTRAK & UKUR BAHAN )

27HB JULAI 2020
(ISNIN)
JAM 12.00 TENGAHARI

Ada
30/06/2020 Tender Kerja-kerja Pembaikan Struktur Dan Penyenggaraan Bangunan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di SMK Tun Fuad Stephens, Tu... 03/08/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / T1

Dipelawa kepada syarikat tempatan yang 100% milik warganegara tempatan

G3

B

B06

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub Kepala

i. Berdaftar dengan CIDB
Gred G4, B, B06

ii. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

Atau

PUKONSA
Kelas C, Tajuk : I
Tajuk Kecil: 1

iii. Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah

Tempat dan Tarikh Dokumen Mula Dijual

Pasukan Projek Khas 2,
Aras 4, Blok C,
Kompleks Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan Sabah,
88450 Kota Kinabalu, Sabah

13.07.2020 (Isnin)

Hingga

27.07.2020 (Isnin)

Harga Dokumen dan Bayaran Atas Nama

RM 130.00

PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SABAH

(Tidak akan dikembalikan)

Tempat, Tarikh dan Waktu Tender Tutup
Setiausaha,
Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,
Perbendaharaan Malaysia Sabah,
Tingkat 2,
Rumah Persekutuan,
88592 Kota Kinabalu, Sabah

03.08.2020 (Isnin)
12.00 Tengahari

Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan.

PERHATIAN

Lawatan tapak TIDAK DIWAJIBKAN.
Taklimat Tender boleh diperolehi secara atas talian melalui pautan https://bigbox.1govuc.gov.my/index.php/s/N2A5HZQdspmbwtK

Dokumen meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat yang berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank/ Kiriman Wang di atas nama PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SABAH. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera.

Kontraktor hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakkan sosial oleh KKM dan MKN.

Tiada
30/06/2020 Tender CADANGAN SUSUN ATUR DAN PENSTRUKTURAN BILIK-BILIK DAN RUANG KERJA TERMASUK MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH ME... 03/09/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA/ T1

G6

B

B04 & CE21

Tiada

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources