Ministry of Works
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

List Of Publication

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Contractor
Public
Concession Company
MoW Community
Eksa
You are here

Berikut adalah senarai penerbitan oleh Kementerian Kerja Raya dan Agensi yang telah direkodkan untuk rujukan anda dan boleh dimuat turun.

Untuk mendapatkan maklumat terperinci, sila buat carian dengan memasukkan kata kunci atau Tahun Penerbitan dan klik "Cari".

Kementerian Kerja Raya Malaysia