Ministry of Works
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Customer Feedback

Audience based content

X
Public
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Contractor
MoW Community
Concession Company
Eksa
You are here

Berikut adalah senarai borang maklumbalas pelanggan Kementerian Kerja Raya. Sila klik pada senarai borang di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Attachments
Borang Kajian Maklumbalas Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (SKWAK) PDF icon Borang Kajian Maklumbalas Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (SKWAK) .pdf
Borang Maklum Balas Pelanggan Bahagian Pembangunan dan Penswastaan PDF icon Borang Maklum Balas Pelanggan Bahagian Pembangunan dan Penswastaan.pdf
Penilaian Kerja-kerja Perkhidmatan Bagi Bangunan Gunasama Persekutuan PDF icon Penilaian Kerja-kerja Perkhidmatan Bagi Bangunan Gunasama Persekutuan.pdf
Borang Penilaian Untuk Laporan Kajian PDF icon Borang Penilaian Untuk Laporan Kajian .pdf
Borang Maklumbalas Pelanggan Perkhidmatan Jalan Persekutuan PDF icon Borang Maklumbalas Pelanggan Perkhidmatan Jalan Persekutuan.pdf
Borang Laporan Ketidakakuran PDF icon Borang Laporan Ketidakakuran.pdf
Borang Lawatan/Soal Selidik Banci Lalu Lintas Kebangsaaan PDF icon Borang Lawatan Soal Selidik Banci Lalu Lintas Kebangsaaan.pdf
Borang Kajiselidik Mengenai Penerbitan "Road Traffic Volume" PDF icon Borang Kajiselidik Mengenai Penerbitan _Road Traffic Volume_.pdf
Borang Maklumbalas Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Komputer PDF icon Borang Maklumbalas Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Komputer.pdf
Borang Permohonan Pembelian Bahan Rujukan JKR/KKR PDF icon BORANG PEMBELIAN BUKU CPPH 2018 (1).pdf

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources