Ministry of Works
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Customer Feedback

Audience based content

X
You are here

Berikut adalah senarai borang maklumbalas pelanggan Kementerian Kerja Raya. Sila klik pada senarai borang di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Attachments
Penilaian Perkhidmatan Pengurusan & Penyenggaraan Di Bangunan Gunasama Persekutuan PDF icon Penilaian Kerja-kerja Perkhidmatan Bagi Bangunan Gunasama Persekutuan.pdf
Borang Penilaian Untuk Laporan Kajian PDF icon Borang Penilaian Untuk Laporan Kajian .pdf
Borang Maklumbalas Pelanggan Perkhidmatan Jalan Persekutuan PDF icon Borang Maklumbalas Pelanggan Perkhidmatan Jalan Persekutuan.pdf
Borang Laporan Ketidakakuran PDF icon Borang Laporan Ketidakakuran.pdf
Borang Lawatan/Soal Selidik Banci Lalu Lintas Kebangsaaan PDF icon Borang Lawatan Soal Selidik Banci Lalu Lintas Kebangsaaan.pdf
Borang Kajiselidik Mengenai Penerbitan "Road Traffic Volume" PDF icon Borang Kajiselidik Mengenai Penerbitan _Road Traffic Volume_.pdf
Borang Maklumbalas Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Komputer PDF icon Borang Maklumbalas Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Komputer.pdf
Kementerian Kerja Raya Malaysia