Ministry of Works
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Note to Editor

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Contractor
Public
Concession Company
MoW Community
Eksa
You are here
Tajuk Tarikh Fail
Lawatan Kerja Y.B Timbalan Menteri Kerja Raya ke Tapak Cadangan Pembinaan Terowong dan Jalan Sambungan Melintasi Taman Kajang Utama Di Lebuhraya Lingkaran Kajang (SILK), Kajang, Selangor Darul Ehsan. 20/03/2013 PDF icon NE-LAWATAN_KERJA_YB_TIMBALAN_MENTERI_DI_SILK.pdf
Kementerian Kerja Raya Malaysia