Ministry of Works
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

GUIDE ON APPLICATION FOR CONTRACTOR TRUST FUND SCHEME (SKWAK) LOAN

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Contractor
Public
Concession Company
MoW Community
Eksa
You are here
Introduction: 

The Contractor Trust Fund Scheme (SKWAK) has been established for the purpose of assisting bumiputera contractors obtain capital to take off a project for further development.

The Scheme (SKWAK) is managed and controlled by the Bumiputera Development Division (BDD) of the Ministry of Works. The loan is given from time to time by BDD to entrepreneurs needing assistance.

Objective: 

This guide is prepared for bumiputera entrepreneurs in applying for loan application from the SKWAK fund to commence their respective projects.

Inquiry: 

BDD HEADQUARTERS:


Bumiputera Development Division
7th Floor, Block B
Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur.
Telephone No: 03-27714701/4744

Fax No: 03-27114442

English
Required documents: 

TATACARA PERMOHONAN

 1. Hendaklah memohon menggunakan borang permohonan yang ditetapkan melalui BPB Negeri atau Ibu Pejabat.
 2. Dokumen/maklumat penting yang perlu disertakan adalah seperti berikut:-
 • Surat Setuju Terima Tender (LA), bagi kontrak dimana pinjaman pendahuluan diperlukan;
 • Ringkasan Tender;
 • Surat Daftar Perniagaan (Borang A/B jika urusniaga kepunyaan perseorangan/perkongsian atau Borang 24, Borang 29, 44 jika urusniaga jenis Sdn. Bhd.);
 • Borang D;
 • Surat Pendaftaran Kontraktor (PKK dan CIDB);
 • Carta Organisasi syarikat yang menunjukkan kakitangan teknikal.
 • Surat Pengiktirafan sebagai Kontraktor Bumiputera (PKK);
 • Penyata Bulanan Akaun Bank bagi 3 bulan terakhir;
 • Lembaran Akaun Tahunan yang terkini di Audit dan disahkan oleh Pendaftaran Syarikat; dan
 • Membuat akaun sumpah di hadapan Persuruhjaya Sumpah/Hakim Mahkamah Sesysen tidak menerima pinjaman kewangan dari bank/agensi lain.

Additional Information: 

KELAYAKAN KONTRAKTOR

 1. Kontraktor-kontraktor (Kontraktor Induk atau Subkontraktor Dinamakan) yang berdaftar didalam kelas 'F' hingga 'C' atau kelas 'I' hingga 'VI', dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), dan gred G1, hingga G5 dengan LembagaPembangunan Industeri Pembinaan Malaysia (CIDB) atau bagi projek-projek tidak melebihi RM5 juta.
 2. Masih diiktiraf sebagai bertaraf Bumiputera oleh PKK.
 3. Modal dan tenaga pengurusan dimiliki dan dikuasai oleh Bumiputera 100%.
 4. Menerima Surat Setuju Terima Tender dari Jabatan Kerja Raya bagi kontrak kerja Persekutuan sahaja.
 5. Harga tender adalah 'viable' atau menguntungkan.
 6. Mempunyi rekod kerja yang baik dan memuaskan serta tidak terlibat dengan tindakan kesusahan berat kerana berhutang.
 7. Kontraktor yang telah mendapat Wang Pendahuluan mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/95 atau yang mendapat pinjaman dari bank atau institusikewangan dengan mencagarkan kontrak kerja yang diperolehi, tidak layak mendapat pinjaman dibawah skim ini.
 8. Bagi Subkontraktor Dinamakan (NSC), nilai subkontrak hendaklah melebihi RM100,000.00 dan tempoh kontrak tidak kurang 20 minggu.

SYARAT-SYARAT PINJAMAN

 1. Jumlah pinjaman akan ditentukan berdasarkan 'merit' tiap-tiap satu kes tertakluk kepada jumlah maksima sebanyak 15% nilai kerja pembina.
 2. Pinjaman yang diluluskan hendaklah digunakan khusus untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan kerja-kerja kontrak.
 3. Pinjaman adalah bagi satu kerja sahaja pada sesuatu masa
 4. Peminjam hendaklah menguruskan sendiri kerja-kerja kontrak yang berkenaan dan tidak boleh sama sekali menyerahkan kerja-kerja itu kepada pihak-pihak lain.
 5. Peminjam hendaklah melaporkan mengenai kemajuan projek yang dibiayai dibawah skim ini setiap 2 minggu sekali mengikut format yang ditetapkan.
 6. Pinjaman tanpa cagaran, tanpa penjamin dan tanpa faedah.

BAYARAN BALIK

 1. Bayaran balik pinjaman akan dibuat melalui potongan dari bayaran interim/kemajuan projek apabila kemajuan FIZIKAL melebihi 25% dan selesai apabila mencapai 75%.
 2. Kaedah potongan berasaskan formula dibawah:-
  D = 200 x (A/B)% x P

di mana

D- ialah jumlah potongan pembayaran balik pinjaman.
A- ialah jumlah wang pendahuluan/pinjaman yang diterima oleh kontraktor
B- ialah jumlah Nilai Kerja Pembina (Builder's Woks)
P- ialah jumlah kerja pembina yang diperakukan dalam sijil Bayaran Interim pada bulan tersebut (termasuk nilai yang diperakukan bagi bahan-bahan ditapak bina yang melebihi 25% daripada nilai B)

Kementerian Kerja Raya Malaysia