Ministry of Works
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lembaga Jurutera Malaysia

Audience based content

X
You are here

 

Agency Address: 

Ibu Pejabat JKR, Tingkat 17,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur

Fax 603-2692 5017
Homepage: http://www.bem.org.my

Kementerian Kerja Raya Malaysia