Ministry of Works
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Executive Geographical Information System (EGIS)

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Contractor
Public
Concession Company
MoW Community
Eksa
You are here
Executive Geographical Information System (EGIS) ini merupakan sebuah sistem berasaskan web yang diintegrasikan dengan teknologi GIS, bagi memvisualisasikan maklumat daripada pelbagai sumber data untuk membantu pihak pengurusan membuat keputusan.
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources